Vaše ime in intimna številka

Vaše ime odraža vašo osebnost, sposobnosti ter dobre in slabe plati. Nakazuje, k čemu stremite in kaj uresničujete. Soglasniki v vašem polnem imenu označujejo intimne aspiracije in globoke želje, so nekakšen podzavestni „jaz“.

 

Kako izračunamo intimno številko? Na list papirja zapišemo svoje celotno ime, pod vsak samoglasnik pa zapišemo vrednost črke, ki jih najdemo v tabeli. Dobljene cifre seštejemo do enomestne cifre (izjemi sta mojstrski števili 11 in 22).

 

Primer:  M A J A     N O V A K
                 1 + 1    +    6 + 1   =    9

Majina intimna številka je 9 in kaže, da ima močno željo po uresničevanju nekega ideala ali poslanstva. Sledi temu, za kar meni, da je poklicana. Zanima jo neznano, vodi jo pustolovski duh in želja po pomoči ljudem oziroma človeštvu.

Intimna številka 01

Želja po uspehu in samopotrjevanju.

Intimna številka 02

Želja po druženju in združevanju (v ljubezni zakonska zveza).

Intimna številka 03

Želja po izražanju in iskanju kontaktov, stikov.

Intimna številka 04

Želja po konstruktivnem življenju; stabilnost in delo.

Intimna številka 05

Želja po drugačnosti, spremembah in svobodi; potovanja.

Intimna številka 06

Želja po skladnosti in uravnoteženosti na čustvenem področju. Zanimanje za umetnost.

Intimna številka 07

Želja po neodvisnosti in samostojnem življenju; odmaknjenost; notranje življenje.

Intimna številka 08

Želja po konkretnem delovanju in dobitku (denar, uspeh, posel).

Intimna številka 09

Želja po uresničenju ideala ali poslanstva; iskanje pustolovščin; zanimanje za človeštvo.

Intimna številka 11

Želja po uresničitvi svojih ambicij ali ideala; navdih.

Intimna številka 22

Želja po napredku in splošnem stremljenju k nečemu; ambiciozno delo.

 

 

 

Maja iz Balzamike

Kdaj bom spoznala sorodno dušo? Kaj mi prinaša prihodnost? Kakšna je moja usoda? Na vsa ta vprašanja vam bodo svetovalke in vedeževalke Balzamike odgovorile. In kot najpomembnejše, pomagale vas bodo usmeriti pri vsakdanjih in življenjskih odločitvah. Odločite za napoved iz kart, osebni horoskop ali razlago sanjskih simbolov. S Tarot ali Lenormand kartami lahko prejmete globoko in jasno napoved, z analizo sanj pa spoznanje, kaj vam podzavest sporoča. 

  

Pridružite se nam na Facebooku in Instagramu! To lahko storite s klikom na:

 

 

Balzamika Instagram